Tuesday, July 28, 2020

मनसोक्त भिजलो मी 
भिजून ओलाचिंब अगदी 
पुसायला न कुणी जरी 
स्वतःतच आज रमलो मी 

ना कुणाचे ओझे पाठीवरी 
ना तमा आज खचण्याची 
चांदण्या राती चांदणे रुपेरी
पांघरून आज पहुडलो मी 

झेलली पखरण फुलांची 
ल्याली वस्त्रे ती सोनसळी 
स्वच्छंद असा मी अधांतरी 
गीत माझेच गुणगुणलो मी 

जाणवली थरथर त्या हातांची 
कुजबुज पुन्हा दो मनांतली 
त्या दुरावलेल्या स्पर्शातही 
होऊन दुवा आज जगलो मी 

-रुपाली ठोंबरे. 

Blogs I follow :