Ukhane

काचेचे घर त्यात शोभते वर झुंबर ।
…. माझी आर्किटेक्ट ,बांधशील न घर माझं एक नंबर ।।
=========================================================
चोकलेटच्या प्रत्येक पेस्ट्रीवर लालचुटुक चेरी ।
…… सोबत बांधली गेली आज सात जन्मांची दोरी ।।
=========================================================
 तिने बांधलेल्या इमारतीला सजवेल मी माझ्या केकसारखं ।
… स्नेहाशीच जुळलं नातं ,विचारू नका आता सारखं सारखं ।।
=========================================================
शेवांची भाजी आणि पोळी पुरणाची ।
… सोबत प्रवेश केला घरात आणि झाले मी सून ….ची ।।
=========================================================
बिस्किटांच्या गच्चीवर मोर छानदार ।
…. सोबत चोकलेटच्या बंगल्यात\थाटू संसार शानदार ।।
=========================================================
हो-नाही होता होता वर्षे सरली पाच ।
आनंदलो मी, जेव्हा … म्हणाली नवरा हवा मला हाच ।।
=========================================================
भेटी तुझ्या-माझ्या झाल्या तलावपाळीत ।
… , आज तुझेच नाव येते माझ्या प्रत्येक ओळीत ।।         
=========================================================

1 comment:

Blogs I follow :