Monday, June 4, 2018

ही छत्री रंगली...आणि तो पाऊस आला

पाऊस आणि पालवसरांसोबत रंगणारा 'Umbrella workshop ' हे एक वेगळेच नाते.... त्या नात्यात अवघ्या ३-४ वर्षांचा ओम गेल्यावर्षीपासून सामील झाला...आपल्या कल्पनांचे,स्वप्नांचे,बालविचारांचे आगळेच रंग नव्याने भरू लागला...आणि मग आकाशातले इंद्रधनुष्य हे असे स्वतःच्या छत्रीवर खाली उतरवण्याचे कसब हळूहळू आकार घेऊ लागले...तसा मनातला आनंदाचा रंग दाटू लागला... तो पाऊस होऊन त्या बालमनावर , त्या कोवळ्या चेहऱ्यावर , त्या खोडकर बालपणावर बरसू लागला...आज नाहीतर उद्या किंवा परवा 
लवकर नाहीतर उशिराच जरा 
शंका नाही, खात्री झाली आता 
तो येईलच...अगदी दिमाखात
येताना सोबत आणेल घोंगावता वारा
नाहीतर 
नुसत्याच रिमझिमणाऱ्या पाऊसधारा 

त्याच्या आगमनाची वर्दी आली 
आणि आता तीही तयार झाली 
आपला पांढराफटक चेहरा घेऊन 
आकाशाकडे टक लावून पाहत राहिली 
जणू तहानलेला चातकच झाली होती ती
कितीतरी वेळ उन्हात तिष्ठत उभी होती 

आणि अचानक गजब झाला 
पिवळा रंग माथ्यावरून अंगभर ओघळला 
जणू आता हळद लागली त्या गोऱ्या अंगाला 
त्यावर नाजूक हिरव्या रंगांचा चुडा सजला
शुभ्र मोत्याच्या दागिन्यांनी देह फुलून आला 
काळ्या मेघांचा केशसंभार मोकळा झाला 
त्यावर केशरी अक्षरफुलांचा गजरा माळला
मनामनांतला पाऊस असा छत्रीवर जमला
 
रंगांच्या थेंबांनी नसनसांत नवा उत्साह संचारला 

पिवळा -हिरवा -पांढरा-काळा-केशरी-गुलाबी 
रंगांनी छोट्या ओमची छत्री अशी सुंदर नटली 
लहान थोरांची साऱ्यांचीच छत्री आता रंगून गेली 
आकाशातले जलमोती झेलून घेण्यासाठी आतुर झाली  
आणि बघता बघता सृष्टीत एक जादू घडून आली 
बहरणाऱ्या फुलांसाठी बरसणारी सर धावत आली 

आणि आला आला 
उद्या नाहीतर परवा येणारा तो आजच आला 
सोबत घेऊन घोंगावता वारा
आणि
रिमझिमणाऱ्या थेंबांच्या जलधारा 
असा तो क्षणात धरतीकडे झेपावला 
आणि 
ओमची आतुरलेली छत्री चिंब चिंब झाली 
त्यावर जमलेली रंगमाया नव्याने मोहरली

चिमुकल्याची कळीही नव्याने आनंदली...समाधानाने फुलू लागली. 


- रुपाली ठोंबरे.

3 comments:

  1. खूप छान, रुपाली!

    ReplyDelete
  2. छत्रीवर जमलेली रंगमाया... छान उपमा!

    ReplyDelete

Blogs I follow :