Monday, July 9, 2018

साक्ष रुपेरी...

 
भाळी चंद्र पूर्ण आज सजला
कृष्णकमळ लाजून हासला

एकांती समया येथ मधुमीलना या 
उजळल्या प्रीतीच्या लक्ष समया

चांदण्यांची पालखी आता दूर गेली
चांदण्यात रात शुभ्र न्हाऊन गेली

मालवून अमावस खुलली हर दिशा
बिलगून शशिकिरणां मोहरली निशा

चंद्र पौर्णिमेचा...पौर्णिमा ती चंद्राची 
साक्ष रुपेरी ही तुझ्यामाझ्या प्रेमाची


- रुपाली ठोंबरे. 

No comments:

Post a Comment

Blogs I follow :