Friday, October 16, 2015

देवी चंद्रघंटा


दुर्गेच्या तिसर्‍या शक्तीचे नाव 'चंद्रघंटा' आहे. नवरात्रीच्या तिसर्‍या दिवशी या देवीची पूजा केली जाते. तसेच संकट निवारणासाठी देखील या दिवशी पूजा केली जाते. या दिवशी साधकाचे मन 'मणिपूर' चक्रात प्रविष्ट होते. चंद्रघंटेच्या कृपेने अलौकीक वस्तुचे दर्शन होते. दिव्य सुगंधाचा अनुभव येतो किंवा विविध प्रकारचा दिव्य आवाज ऐकायला येतो. हे क्षण साधकासाठी अत्यंत सावधान राहण्यासाठी असतात.


पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।।

प्रसाद तनुते महां चंद्रघंटेती विश्रुत।।
घंटाकारी अर्धचंद्र मस्तकी
कांचनकांती दिव्यशक्ती

शान्तिदायी कल्याणकारी
सौम्य,शांत दशभुजाधारी

सज्ज युद्धास सिंहमुद्रा पाठी
हाती आयुधे भक्त रक्षणासाठी

घंटारव निनादी येता तव चरणी
प्रेतबाधा दूर करी तू परमकल्याणी

पवित्र मनाने आराधना तुझी
कांती-गुण वृद्धी निर्भयता माझी

देवी चंद्रघंटा दुर्गेची तृतीय शक्ती
तव भक्ती हीच माझी भयमुक्ती

मधु-सुगंध दिव्य-स्वर ठायी
नत मी आज माते तुझ्या पायी

- रुपाली ठोंबरे
प्रस्तावनेसाठी आभार  : http://mannmajhe.blogspot.in/

2 comments:

Blogs I follow :