Saturday, June 11, 2016

सोहळा नवा रुपेरी

आज पहाटेच उघडला डोळा
समोर उभा होता मेघ सावळा
लालबुंद सूर्य त्याने हुशारीने झाकला
आणि तांबूस आकाशी काळोख दाटला
मी क्षणभर भ्ययाले मग भानावर आले
गार वारयावर मन अलवार तरंगत गेले
आनंदाचे अंकुर फुटले या मनात रडव्या
वेली झुलू लागल्या वारयावर होऊन हळव्या
झाडे डुलू लागली, पान पान पिटती टाळया
फुलाफूलांत फुलू लागल्या कळ्या कोवळ्या
कुजबुजली पाखरेही,"आज काय गजब झाला?"
पहातापहाता आकाशातला पिसारा पार काळवंडला
पापण्यांची माझ्या होते न होते पुन्हा उघडझाप
टपटपणारया थेंबांनी मारलीच आत्ता दारावर थाप
धगधगत्या धरणीवर झेपावल्या बघ सरींमागुन सरी
उघडत सुगंधाच्या खाणी बरसला नवा पाऊस रुपेरी
मेघगर्जनेतही आज गीत जणू छेडल्या अनंत सुखतारा
अश्रूही विरले आज भिजून गेल्या सारया घामांच्या धारा
जलक्रिड़ेत आज रमली सृष्टी, तरणी ही झाली वधू नवेली
गारव्याचा मंद सडा शिंपत दारी चढल्या थेंबाथेंबांच्या हजार वेली
पाहून हा सोहळा नवा रुपेरी आनंदली सारी जीवनधारा
नाव नाजूक इवलीशी डोकावली...पिऊन घेण्या पाऊस सारा.

- रुपाली ठोंबरे.

No comments:

Post a Comment

Blogs I follow :