Tuesday, May 17, 2016

आज जरा एकटं वाटतंय    आज जरा एकटं वाटतंय
    राहून राहून सारं जगच
    माझ्यावर रुसलेलं वाटतंय

     सकाळचे १० वाजले
   पण पहाटेचे रंग उधळत
   येणारे रोजचे Good morning
   आज अजूनही आले नाही

    एरव्ही दसऱ्याच्याही शुभेच्छा न देणारे
   आता कुठे रामनवमीही साजरे करू लागले होते
   काल रात्री १२ पासून वाट पाहत होते मी
   पण जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे
   असे काहीच आले नाही माझ्यापाशी

    आज जरा एकटं वाटतंय
   राहून राहून सारं जगच
   माझ्यावर रुसलेलं वाटतंय

    एव्हाना रोज २-४ तरी कोडी येतात दुपारपर्यंत
   आणि मग मीही गुंग होते कागदावर आकडे मांडत
   पण आज ना कोणी गणिताची कसोटी घेतली ना भाषेची
   काय सांगू हल्ली सवयच झाली होती अशा अनपेक्षित परीक्षांची

    सुंदर विचारांची लयलूट करणारे सारे
   जणू आज रस्ताच माझा चुकले
   ना आले अजुनी गोड कवितांचे आशय वारे
   ना हास्याचे कारंजे घेऊन
   उनाड विनोद घरा खिदळत आले

    एरव्ही वर्षानुवर्षेही नाही जिथे संबंध
   निळ्या रेघांच्या ऊनसावलीत तिथे आता
   रोजच रंगतात संवादांचे रेशीमबंध
   आज असाच अस्वस्थ गेला दिवस सबंध
   मोबाईलच्या कुपीतून दरवळणारा गंध आता
   हरवल्यासारखा वाटतोय, कारण नेट आहे बंद

    आज जरा एकटं वाटतंय
   राहून राहून सारं जगच
   माझ्यावर रुसलेलं वाटतंय

    जेव्हापासून 'whatsapp '
   बनला माझा मित्र
   त्याच्याशिवाय वाटे
   इतराचा सहवास आता अशक्य

    आज हा मित्र दूर गेला अधांतरी
   आणि जाणवले जवळच्याचे अस्तित्व
   पण  whatsapp च्या नादापायी
   आज तेही गेले होते आहारी
   विसरून स्वतःचेच व्यक्तिमत्त्व

    आज जरा एकटं वाटतंय
   राहून राहून सारं जगच
   माझ्यावर रुसलेलं वाटतंय

    आज स्वतःचेच स्वतःला कळले
   इतके दिवस काय माझे चुकले
   आभासी जगात वावरताना आज जाणवले
   कुठेतरी काहीतरी खरेच हरवत गेले   

    आज अपरीत काही घडले
   मिनिटामिनिटाच्या किलबिलीशिवाय
   आज काळानंतर हरवलेली
   झोप येताच अलगद डोळे मिटले- रुपाली ठोंबरे

No comments:

Post a Comment

Blogs I follow :