Tuesday, June 27, 2017

लग्नघटिका


आयुष्य कसे असते ना ?

एखाद्याच्या येण्याने 
एखादा सामान्य दिवससुद्धा 
सोन्याच्या शुभेच्छांनी फुलून येतो 
आणि 
एखाद्याच्या जाण्याने 
तोच सोनेरी दिवस सुद्धा 
सामान्य कदाचित मातीमोल बनून जातो 

- रुपाली ठोंबरे .

2 comments:

Blogs I follow :