Wednesday, August 16, 2017

शुभेच्छा साखरपुड्याच्या !!! या हातातून त्या अनामिकेत 
 त्या हातातून या अनामिकेत 
आजच्या सुदिनी 
झाले दो अंगठ्यांचे स्थलांतरण 

साखरपुड्याच्या सोनसोहळ्यात 
दो अनोळखी जीवांचे झाले  
आजच्या सुदिनी 
गोड प्रेमाच्या नात्यात रूपांतरण 

शुभेच्छा साखरपुड्याच्या !!!

- रुपाली ठोंबरे. 

No comments:

Post a Comment

Blogs I follow :