Friday, August 18, 2017

विश्वासांकुर

त्या एका निमिषात 
योग असा सुरेख जुळून आला 
कळत नकळत आज
नव्या नात्याचा जन्म झाला 

विश्वासाच्या अंकुरातून  
मैत्रीच्या पानांना बहर आला 
दूरवरच्या जुन्या नात्यातून 
मायेचा वटवृक्ष पल्लवित झाला 

त्या दो निखळ जीवांची
होती एकाच नावेतील व्यथा 
त्या प्रांजळ संवादाची 
आरंभ-अंत जणू एकच कथा 

आठवणींनी साठलेले 
 कुंभ मनांचे आज झाले रिते
शब्दांनी गुंफून फुललेले  
 भिजले तृप्तीत पुन्हा नव्याने नाते  

सुख-दुःखाच्या आठवांचे 
बरसले शब्द भावनांचे सहज
गुंतलेले गणित आयुष्याचे 
उलगडत गेले नकळत आज 

न विचारलेल्या प्रश्नांना 
आज मिळाली भावनांची उत्तरे 
गुदमरलेल्या श्वासांना 
आज गंधाळती सहवासाची अत्तरे

- रुपाली ठोंबरे.

No comments:

Post a Comment

Blogs I follow :